O projektu

section-cover

Granični prelaz Kotroman nalazi se između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema podacima Uprave carina Srbije. Podrška EU doprineće bržem kretanju ljudi i robe na ovoj značajnoj ruti drumskog transporta. Projekat će obuhvatiti izgradnju šest traka (po dve u svakom pravcu, plus trake za kamione) opremljene modernim carinskim objektima na srpskoj strani. Projekat će takođe uključiti zgrade, potrebnu infrastrukturu i objekte za Graničnu policiju i Fitosanitarnu inspekciju. Završetak objekata je od velikog značaja za proces evropskih integracija u Srbiji, u skladu sa Strategijom integrisanog upravljanja granicama. U skladu sa najboljim praksama i standardima EU, obezbediće bolje uslove rada za zaposlene na carini, u policiji i poljoprivrednim inspekcijama, poboljšati njihovu saradnju, učinak i kvalitet njihovih usluga.


Granični prelaz Kotroman nalazi se između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema podacima Uprave carina Srbije. Podrška EU doprineće bržem kretanju ljudi i robe na ovoj značajnoj ruti drumskog transporta. Projekat će obuhvatiti izgradnju šest traka (po dve u svakom pravcu, plus trake za kamione) opremljene modernim carinskim objektima na srpskoj strani. Projekat će takođe uključiti zgrade, potrebnu infrastrukturu i objekte za Graničnu policiju i Fitosanitarnu inspekciju. Završetak objekata je od velikog značaja za proces evropskih integracija u Srbiji, u skladu sa Strategijom integrisanog upravljanja granicama. U skladu sa najboljim praksama i standardima EU, obezbediće bolje uslove rada za zaposlene na carini, u policiji i poljoprivrednim inspekcijama, poboljšati njihovu saradnju, učinak i kvalitet njihovih usluga.

Ugovor je realizovan kroz dve faze izgradnje:

- Faza 1 finansirana iz Programa IPA 2014, vrednost ugovora o radovima je 2.174.312,08 EUR (vrednost izvedenih radova 2.170.378,14 EUR), EU deo je 85% a nacionalno je 15% (Budzet Republike Srbije, Uprava Carina), dok je vrednost ugovora o nadzoru 299.700,00 EUR (vrednost nakon Aneksa/Addendum 1), EU deo je 90% a nacionalno je 15% (Budzet Republike Srbije, Uprava Carina).

- Radovi su obuhvatali: 1. Rusenje starog prelaza I demontazu nadstresnice; 2. Ukljanjanje dalekovoda, pripremne radove I nasipanje povrsine za prosirenje granicnog prelaza;  3. Montazu nove nadstresnice; 4. Izgradnju upravne zgrade I kontrolnih kabina za putnicki I teretni saobrcaj za dezobarijerama, rampama; 5. Ugradnju teretne vage za teretni saobracaj (kamionska vaga); 6. Izgradnju nove trafostanice; 7. Izgradnja potpornog zida I propusta za kisnu kanalizaciju; 8. Kopanje i instalacija bunara u bunarske pumpe za tehnicku vodu; 9. Izgradnja kisne I fekalne kanalizacije, ugradnja separatora ulja I masti, izgradnja vodovodne I hidrantske mreze; 10. Klimatizacija objekata, ugradnja protivpozarnog Sistema, ugradnja sanitarija I opremanje kuhinje; 11. kompletiranje elektro instalacija u svim objektima I montiranje stubova rasvete; 12. izgranja kolovozne konstrukcije I noseceg sloja sfalta.

Faza 2:  - Finansirana iz budzeta Republike Srbije, Republicka direkcija za imovinu Republike Srbije 100%. Vrednost ugovora o radovima je 252.000.000,00 рсд dok je vrednost ugovora o nadzoru 7.614.840,00 рсд. - Ugovor o radovima je takodje potpisan sa firmom MPP Jedinstvo AD Sevojno, dok je ugovor o nadzoru potpisan sa firmom Šid projekt.  - Ugvor o radovima je poceo 1.10.2020. a Implementacija se zavrsava 30.06.2022.  - Radovi su obuhvatali: 1. Kompletno opremanje objekta I ugradnju video-nadzornog sistema; 2. Izgradnju carinskog magacina; 3. Izgradnju prostorija za postu, banke I spedicije I javnog toaleta; 4. Izgradnju parkinga I kanala za kontrolu vozila I autobusa; 5. zavrsetak asfalterskih radova i radova na obelezavanju prelaza.

https://europa.rs/svecano-otvoren-granicni-prelaz-kotroman-izmedju-srbije-i-bosne-i-hercegovine/


Sektor
  • Saobraćaj
  • Upravljanje migracijama
EuropeAid referenca
EuropeAid/139827/ID/WKS/RS
Komponente
Grad / Region
Srbija
EU donacija
2.114.551 €
Vreme implementacije
Maj 2019. - Jun 2022.
Korisnik
Ministarstvo finansija - Uprava carina